Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, om informatie te ontvangen over de kabinetsreactie op het rapport van de Dialooggroep en het programma van 19 december 2022

    Loading data