Plenair debat : Interpellatie-Kröger over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over naar de Kamer sturen van een wetsvoorstel voor een afdwingbare wettelijke taak voor gemeenten voor de opvang van asielzoekers

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal