Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 oktober 2022, over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld

    Loading data