Plenair debat : Debat over het feitenonderzoek van de ADR naar de procesgang van een melding bij het ministerie van OCW over vermoedens van misstanden binnen de publieke omroep

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Rapport ADR naar procesgang melding bij OCW

    Loading data