Plenair debat : Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

    Loading data