Plenair debat : Dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Publicatie resultaten oversterfte onderzoek CBS en RIVM

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2022, over het bericht ‘Onderzoek: vaccins speelden geen rol bij hogere sterftecijfer tijdens laatste coronagolf’

    Loading data