Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 mei 2022
13:25 - 13:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota:

  Loading data
 4. 4

  Ik deel mee dat voor het debat over het vestigingsklimaat in Nederland de termijn voor toekenning is verlengd.

 5. 5

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Kamerstuk 30 872 nr. 279)

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data