Plenair debat : Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    RIVM bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2022 en RIVM-rapport feiten en cijfers acute zorg

    Loading data