Plenair debat : Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 maart 2022, over de eerste 100 dagen van het nieuwe kabinet

    Loading data