Plenair debat : Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’ (herdruk)

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de door het ministerie gedane tekstsuggesties en verduidelijkende vragen op OMT-adviezen

  Loading data