Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, stel ik voor het VAO Accountancy en het Tweeminutendebat MH-17 van de agenda af te voeren.

 6. 6

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

 9. 9

  Het lid Agema: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister-president en de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Langdurige Zorg en Sport over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis welke ingaat op de voorbereidingen in Nederland op een pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid en de crisisaanpak voor de verpleeghuizen (Onderzoeksraad.nl, 16 februari 2022), de Wob-documenten m.b.t. het coronabeleid alsmede het onderzoek naar Wob-documenten door Nieuwsuur (11 februari 2022)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Oud-minister Hoogervorst: ‘Vertrek uit eurozone mag geen taboe zijn’’ (Ewmagazine.nl, 16 februari 2022)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ellemeet: debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Nederland gebruikte structureel extreem geweld in Indonesië, Den Haag keek weg’ (Nos.nl, 16 februari 2022)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Baarle: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Moslims ervaren dat discriminatie steeds gangbaarder wordt’ (Parool.nl, 17 februari 2022)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Onrust onder ambtenaren: topfuncties te vaak naar mannen’ (Nrc.nl, 16 februari 2022)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Wilders: brief van de minister-president over de exploderende gasrekening en de dringend benodigde compensatie hiervoor (Telegraaf.nl, 18 februari 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Italiaanse volksvertegenwoordigers van 50 jaar en ouder slechts worden toegelaten tot het parlement en de senaat indien zij driedubbel gevaccineerd zijn of hersteld zijn van Covid (Tgcom24.mediaset.it, 9 februari 2022)

  Loading data
 16. 16

  Het lid El Yassini: debat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zet rem op alle mbo-opleidingen met slechte baankansen’ (AD, 20 februari 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Kamminga: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 24/02), deze week in te plannen

 18. 18

  Het lid Amhaouch: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het brede vestigingsklimaat in Nederland n.a.v. het vertrek van Shell (Nos.nl, 15 november 2021)

 19. 19

  Het lid Sjoerdsma: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over de Russische agressie aan de Oekraïense grens en de Russische erkenning van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk (Nu.nl, 21 februari 2022)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Sneller: verzoek de wetsvoorstellen 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim), 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces), 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling), 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt), 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)) en 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond) spoedig na het reces in te plannen

 21. 21

  Het lid Paulusma: verzoek aanstaande donderdag te stemmen over de moties ingediend bij het Tweeminutendebat Toekomstige organisatie hartzorg (CD 17/2)