Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer
Stenogram
Download Stemming motie Debat regeringsverklaring
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Meststoffenwet
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Meststoffenwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs
Stenogram
Download Stemming brief Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 1 februari 2022
Stenogram
Download Stemming brief Plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2022
Stenogram
Download Stemming motie Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie
Stenogram
Download Stemming motie Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 26 januari 2022
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022

Te behandelen zaken

1
Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785)

3
Moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

4
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud) (35734)

6
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus