Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen: Tweeminutendebat Maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 27/1)

 7. 7

  Toevoegen: Tweeminutendebat Fit for 55 – CBAM en ETS (CD d.d. 27/1)

 8. 8

  Toevoegen: Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

 9. 9

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van VOLT bij de stemmingen op 25 januari jl. over de gewijzigde motie-Wassenberg/Simons (Kamerstuk 25 295, nr. 1744) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 10. 10

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland van de agenda af te voeren.

 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Inhandenstelling

  Loading data
 13. 13

  Het lid Azarkan: verzoek het Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst om te zetten in een debat en deze spoedig in te plannen

  Loading data
 14. 14

  Het lid Bromet namens Van der Lee: brief van de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het kabinet zonder brede consultatie al werkte aan een aanvraag bij het Brussels herstel en veerkracht fonds (Ftm.nl, 26 januari 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Bromet namens Van der Lee: brief van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over belastingontwijking door bewindspersonen (Ftm.nl, 1 februari 2022)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Helder: verzoek het debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent zo spoedig mogelijk te agenderen (n.a.v. Telegraaf.nl, 29 januari 2022) inclusief uitbreiding van spreektijd

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Nooit eerder betaalde je zoveel voor een liter brandstof’ (Nos.nl, 29 januari 2022)

 18. 18

  Het lid Bontenbal: verzoek ook de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen bij het debat over de Klimaatnota 2021

 19. 19

  Het lid Van Nispen: verzoek de interpellatie over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames binnen 2 weken in te plannen

 20. 20

  Het lid Koekkoek: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ-Raad 3-4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen), deze week inclusief stemmingen

 21. 21

  Het lid De Hoop: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de vaak te hoge kosten die in rekening worden gebracht voor medische rijbewijskeuringen (Radar, 31 januari 2022)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën over box 3, te ontvangen vóór het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3 (n.a.v. Nrc.nl, 31 januari 2022)

  Loading data
 23. 23

  Het lid Omtzigt: verzoek de ministeriële regeling die de duur van het ctb beperkt toe te voegen aan de agenda van het debat over de Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979)

 24. 24

  Het lid Ephraim: brief van de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de gesprekken die gevoerd zijn met en over Oekraïne en de laatste stand van zaken, te ontvangen vóór het debat over de situatie in Oekraïne op donderdag

  Loading data