Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag:

  Loading data
 7. 7

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op 16 december jl. over de gewijzigde motie-Simons (Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 141) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd. De fractie van JA21 wenst geacht te worden vóór de motie-Wilders (Kamerstuk 35 788 nr. 80) te hebben gestemd.

 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kröger: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de landelijke regie op datacenters

  Loading data
 11. 11

  Het lid Azarkan, voorzitter van de commissie EZK: debat over de Klimaatnota 2021 (32813-901), zo spoedig mogelijk in te plannen

 12. 12

  Vervallen moties i.v.m. het verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verlengen debatten: Debat over groene industriepolitiek en Debat over energiearmoede in Nederland

 14. 14

  Vervallen debatten: Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie ‘illegale’ Marokkanen per direct moet vrijlaten

 15. 15

  Het lid Omtzigt: debat met de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Al 13 jaar kan niemand toeslagenouder Gerrelain (36) vertellen waarom ze niet zelf voor haar kinderen mag zorgen’ (Trouw.nl, 5 januari 2022) en het bericht ‘Defence for Children: uit huis geplaatste kinderen worden niet goed geholpen’ (Nporadio1.nl, 14 januari 2022)

  Loading data
 16. 16

  De Voorzitter stelt voor, te stellen in handen van:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Het lid Beckerman: debat met de minister-president en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Gaskraan Groningen gaat verder open: leveringszekerheid in gevaar’ (Rtlnieuws.nl, 6 januari 2022)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Leijten: Tweeminutendebat Energieraad 24-25 januari 2022, deze week in te plannen inclusief stemmingen

 19. 19

  Toevoegen: Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (22026-511)

 20. 20

  Het lid Nijboer: debat met minister van Financiën over de startnota (35925-143)

 21. 21

  Toevoegen: Tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening (32545-157)

 22. 22

  Het lid Van Nispen: interpellatie met de minister voor Rechtsbescherming over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het verbod op gokreclames (24557-186)

 23. 23

  Het lid Martin Bosma, voorzitter commissie Binnenlandse Zaken: verzoek de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785), zo spoedig mogelijk in te plannen

 24. 24

  Het lid Paulusma: verzoek de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van donderdag a.s. gezien de ontwikkelingen rondom de naleving en handhaving van de regels rondom corona

  Loading data
 25. 25

  Toevoegen: Tweeminutendebat Motie Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (31839-813)