Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

20 januari 2022
13:07 - 22:57 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van brieven aan het Veiligheidsberaad over handhaving

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake uitspraken over de handhaving van de coronamaatregelen

  Loading data
 4. 4

  Aanschaf zuurstofconcentratoren

  Loading data
 5. 5

  Reactie op adviezen Gezondheidsraad over toelating Novavax-vaccin en Janssen-vaccin als booster

  Loading data
 6. 6

  Aanschaf extra doses Biontech/Pfizer

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding 135e OMT-advies

  Loading data
 8. 8

  137e OMT advies en update omikronvariant

  Loading data
 9. 9

  Rapportage van het RIVM over de effectiviteit van COVID-19-vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren (Kamerstuk 25295-1681)

  Loading data
 11. 11

  Reactie op actualisatie van het Gezondheidsraadadvies over vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data