Plenair debat : Tweeminutendebat Wijziging van het Omgevingsbesluit i.v.m. het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten (Kamerstuk 33 118, nr. 206)

De vergadering is geannuleerd

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van het Omgevingsbesluit i.v.m. het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten