Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

4
Brieven regering:

5
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland de termijn voor toekenning is verlengd.
6
Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het Tweeminutendebat tot Wijziging van het Omgevingsbesluit (Kamerstuk 33 118, nr. 206) van de agenda afgevoerd.
8
Vervallen aangehouden moties