Plenair debat

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA bij de stemmingen op 30 november jl. over de gewijzigde motie-Kwint/Westerveld (Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 113) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd en tegen de motie-Den Haan c.s. (Kamerstuk 35 925-VI, nr. 103).
5
Toevoegen: tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting (24095, nr. 551)
6
Toevoegen: Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding (CD d.d. 01/12)