Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

1 december 2021
14:05 - 14:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA bij de stemmingen op 30 november jl. over de gewijzigde motie-Kwint/Westerveld (Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 113) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd en tegen de motie-Den Haan c.s. (Kamerstuk 35 925-VI, nr. 103).

 5. 5

  Toevoegen: tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting (24095, nr. 551)

 6. 6

  Toevoegen: Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding (CD d.d. 01/12)