Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

16 november 2021
15:01 - 1:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Huidige stand van zaken rondom de beschikbaarheid van het middel tocilizumab en sarilumab

  Loading data
 2. 2

  Datalek aanvullend onderzoek inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  Loading data
 3. 3

  Maatregelenbrief COVID-19 12 november 2021

  Loading data
 4. 4

  Versnellen boostervaccinatie

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data