Plenair debat : Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 november 2021
16:00 - 16:01 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen: Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

 4. 4

  Toevoegen: Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

 5. 5

  Toevoegen: Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 18/11)

 6. 6

  Correctie: Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA bij de stemmingen op 17 november jl. over de motie-Bisschop/Van der Plas (Kamerstuk 28 625, nr. 301) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data