Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

3
Brieven regering:

7
Toevoegen: Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11)
8
Toevoegen: Tweeminutendebat Juridische beroepen (CD d.d. 04/11)
10
Het lid Van Baarle namens Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Privacywaakhond: voorgestelde anti-fraudewet kan nieuwe toeslagenaffaire worden’ (Nos.nl, 9 november 2021)

11
Het lid Agema: verzoek het debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort vóór het kerstreces in te plannen
12
Het lid Stoffer namens Bisschop: verzoek donderdagmiddag ook te stemmen over de moties ingediend bij het Tweeminutendebat Mestbeleid
13
Het lid Omtzigt: brief van de informateurs over de stand van zaken rondom de formatie, een tijdspad en mogelijke nota's van wijziging, conform de vraag van de Kamervoorzitter