Plenair debat : Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

    Loading data