Plenair debat

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021, moties ingediend bij het notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslag d.d. 12 oktober 2021 en over moties bij het tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 14 oktober 2021
Stenogram
Download Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021, moties ingediend bij het notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslag d.d. 12 oktober 2021 en over moties bij het tweeminutendebat Stand van zaken Afghanistan) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afghanistan