Plenair debat

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35 925-IXA en 35 925-IXB) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Algemene Financiële Beschouwingen

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat