Plenair debat : Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 35925-IXA en 35925-IXB) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

6 oktober 2021
11:00 - 18:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data
  2. 2

    Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)

    Loading data