Plenair debat : Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Evaluatie programma Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

    Loading data
  2. 2

    Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol (Kamerstuk 33826-37)

    Loading data