Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

4
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 23 september jl. geacht wenst te worden vóór de volgende moties te hebben gestemd:-de moties-Wilders (Kamerstuk 35 925, nrs. 6 en 7) en-de motie-Baudet (Kamerstuk 35 925, nr. 36).
6
Verlengen debatten: Dertigledendebat over racistische appberichten van de Rotterdamse agenten, Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden.