Plenair debat : Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

2 november 2021
16:00 - 22:39 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

    Loading data
  2. 2

    begroting Nationaal Groeifonds (XIX)

    Loading data