Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

5
7
Het lid Thijssen: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over groene industriepolitiek
8
Hert lid Van der Werf: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Illegaal handelen is een strategische optie voor de NCTV’ (Bitsoffreedam.nl, 16 september 2021)

9
Het lid Van der Werf: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de naderende deadline voor het terug halen van vijf IS-vrouwen, die de rechter aan het kabinet heeft opgelegd (Nos.nl, 6 juli 2021), te houden vóór 6 oktober

10
Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem, te houden vóór 1 oktober inclusief stemmingen
12
Ik deel aan de Kamer mee dat bij de stemmingen op 16 september jl. de fractie van VOLT geacht wenst te worden tegen de moties Pouw-Verweij c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1437) en - Van Haga/Wilders (Kamerstuk 25 295, nr. 1448) te hebben gestemd en vóór de motie-Stoffer c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1438).De fractie van de PvdD wenst geacht te worden vóór de motie-Van Haga c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1449) te hebben gestemd.
14
Verlengen debatten: Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland; Debat over de situatie in de jeugd-GGZ; Debat over misstanden in de turnsport; Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost
15
Vervallen debatten: Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie; Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank; Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel; Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza; Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s; Debat over de afname van biodiversiteit; Debat over huizen met gebreken; Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland; Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren; Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond; Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit; Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied; Debat over de publieke opinie over integratie; Debat over de brandveiligheid van woningen; Debat over wapenbezit onder jongeren; Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie; Debat over het groeifonds; Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie; Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba