Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Leijten: stenogram aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat ambtenaren de staatssecretaris hielpen bij een privékwestie (Nrc.nl, 14 september 2021)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de acute personeelstekorten op kraamafdelingen in ziekenhuizen (Ad.nl, 15 september 2021)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Thijssen: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over groene industriepolitiek

 8. 8

  Hert lid Van der Werf: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Illegaal handelen is een strategische optie voor de NCTV’ (Bitsoffreedam.nl, 16 september 2021)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van der Werf: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de naderende deadline voor het terug halen van vijf IS-vrouwen, die de rechter aan het kabinet heeft opgelegd (Nos.nl, 6 juli 2021), te houden vóór 6 oktober

  Loading data
 10. 10

  Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem, te houden vóór 1 oktober inclusief stemmingen

 11. 11

  Het lid Ellemeet: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verboden staatssteun aan Siriz (NRC, 18 september 2021)

  Loading data
 12. 12

  Ik deel aan de Kamer mee dat bij de stemmingen op 16 september jl. de fractie van VOLT geacht wenst te worden tegen de moties Pouw-Verweij c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1437) en - Van Haga/Wilders (Kamerstuk 25 295, nr. 1448) te hebben gestemd en vóór de motie-Stoffer c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1438).De fractie van de PvdD wenst geacht te worden vóór de motie-Van Haga c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 1449) te hebben gestemd.

 13. 13

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland; Debat over de situatie in de jeugd-GGZ; Debat over misstanden in de turnsport; Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost

 15. 15

  Vervallen debatten: Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie; Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank; Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel; Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza; Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s; Debat over de afname van biodiversiteit; Debat over huizen met gebreken; Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland; Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren; Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond; Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit; Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied; Debat over de publieke opinie over integratie; Debat over de brandveiligheid van woningen; Debat over wapenbezit onder jongeren; Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie; Debat over het groeifonds; Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie; Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba