Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 september 2021
15:55 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afvoeren: VAO Medische Ethiek

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verlengen termijn debat: Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid en Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 9. 9

  Tweeminutendebat Leefomgeving (CD d.d. 09/09)

 10. 10

  Tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn (2021Z15323)

 11. 11

  Inhandenstelling:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het lid Koekkoek: brief van de minister-president over het bericht ‘Kabinetten-Rutte verzwegen politieke lobby in Brussel’ (Ftm.nl, 8 september 2021)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ellemeet: brief van de minister van Justitie en Veiligheid, voorafgegaan door een brief, over de ontwikkelingen in rechtsextremistische netwerken (Zembla ‘Netwerk van haat’, 9 september 2020)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Meenen: verzoek het debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen in plannen voor het herfstreces

 15. 15

  Het lid Agema: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Dvhn.nl, 10 september 2021)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Eerdmans: debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Zorgen over huisvesting aanzwellende stroom statushouders’ (Telegraaf.nl, 13 september 2021)

 17. 17

  Het lid Kuiken: verzoek uitbreiding spreektijd met een minuut bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

 18. 18

  Het lid Piri: verzoek de antwoorden op de feitelijke vragen inzake het feitenrelaas Afghanistan uiterlijk einde van de dag te ontvangen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van der Plas: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Landsadvocaat over stikstofaanpak: ‘Pak boer vergunning af’’, de genoemde niet-openbare notitie en alle studies die bij en buiten het ministerie op tafel liggen om onder het mom stikstofaanpak de boeren uit Nederland te drijven (Ad.nl, 14 september 2021)

 20. 20

  Het lid Bikker: verzoek om donderdag aansluitend aan het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus over de moties te stemmen

 21. 21

  Het lid Tellegen namens Erkens: verzoek om donderdag te stemmen over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel (CD d.d. 09/09)

 22. 22

  Het lid Wilders: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over haar aanwezigheid bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data