Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

6 juli 2021
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Koninkrijksrelaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over chroom-6

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 14. 14

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het Nationaal Groeifonds

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam Vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds voor het jaar 2020

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Discriminatie

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 24 juni 2021

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

  Loading data