Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier
Stenogram
Download Stemmingen moties Buitenlandse spionage via mobiele netwerken
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedrijfslevenbeleid en innovatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationaal Groeifonds
Stenogram
Download Stemmingen moties Duurzaam vervoer
Stenogram
Download Stemming motie MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Koninkrijksrelaties
Stenogram
Download Stemmingen moties Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing
Stenogram
Download Stemming motie Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefnota van het lid Kwint over de Nederlandse popsector
Stenogram
Download Stemmingen moties Terug naar Nederland halen van IS-vrouwen en hun kinderen
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Chroom-6
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 6 juli 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Toekomst van de ouderenhuisvesting
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Discriminatie
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor, spoorveiligheid en ERTMS
Stenogram
Download Stemming Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen en bedrijfsfinanciering
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemming Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemming motie Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Koninkrijksrelaties

9
Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

12
Motie ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

14
Stukken onder 35718

15
Moties ingediend bij het Nationaal Groeifonds

16
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

19
Moties ingediend bij het debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

21
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam Vervoer

26
Aangehouden motie ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten