Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Toevoegen: tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)
6
Debatten met verlengende termijn voor toekenning: Debat over de situatie in de jeugd-GGZ, Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije, Dertigledendebat over het bericht dat Justitie ‘illegale’ Marokkanen per direct moet vrijlaten, Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden, Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten
7
Vervallen debat: Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen
8
Correctie stemmingen: Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van GroenLinks bij de stemmingen op 29 juni jl. over de motie-Leijten (Kamerstuk 35 752 nr. 10) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.