Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

6
Tweeminutendebat Luchtvaart (CD d.d. 24/06)
7
Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)
8
Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)
9
Inhandenstelling

10
Het lid Van der Plas: debat, te houden snel na het zomerreces, over het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties
11
Het lid Markuszower: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië
12
Het lid Teunissen: dertigledendebat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een uitgelekt VN-rapport dat waarschuwt dat binnen enkele tientallen jaren miljoenen meer mensen dan tot nu toe werd aangenomen getroffen zullen worden door hongersnood, extreme droogte en ziektes als gevolg van de klimaatcrisis (Joop.bnnvara.nl, 23 juni 2021)
13
Het lid Geurts: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de strijd om de ruimte in Nederland (Telegraaf.nl, 25 juni 2021)

14
Het lid Van Wijngaarden: debat met de staatssecretaris van Defensie over de berichten ‘Twee oud-luitenant-kolonels: ‘Als vrouw bij defensie loop je op je tenen’’ (NRC, 25 juni 2021) en ‘Voor vrouw is sfeer op KMA giftig’ (NRC, 28 juni 2021), voorafgegaan door een brief met maatregelen ter verbetering van de militaire positie van vrouwen

15
Het lid Vestering: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over undercoverbeelden uit Nederlandse slachthuizen waaruit blijkt dat misstanden, ernstig dierenleed en wetsovertredingen nog altijd aan de orde dag de dag zijn (Animalrights.nl, 23 juni 2021)

16
Het lid Tjeerd de Groot: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Mestfraude is in Nederland alomtegenwoordig maar wordt nauwelijks opgespoord’ (Nrc.nl, 28 juni 2021)