Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Afvoeren: Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés
11
Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland kan honderden nieuwe asielprocessen verwachten na uitspraak Europees Hof’ (Volkskrant.nl, 10 juni 2021)

12
Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Asielhopper ongrijpbaar; Terugsturen vreemdeling naar EU-land van aankomst mislukte 46.000 keer’ (Telegraaf.nl, 11 juni 2021)

14
Het lid Markuszower: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Nederland kan honderden nieuwe asielprocessen verwachten na uitspraak Europees Hof’ (Volkskrant.nl, 10 juni 2021), ‘Asielhopper ongrijpbaar; Terugsturen vreemdeling naar EU-land van aankomst mislukte 46.000 keer’ (Telegraaf.nl, 11 juni 2021) en over overlastgevende asielzoekers (Telegraaf.nl, 15 juni 2021)
15
Het lid Leijten: verzoek spoedig inplannen debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" (35510-2) en de minister van Financiën hierbij uit te nodigen
16
Het lid Tellegen namens Kamminga: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken 22 juni 2021 (CD d.d. 16/06), deze week in te plannen inclusief Stemmingen
17
Het lid Agnes Mulder: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken