Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
Toevoegen: Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 08/06)
9
Toevoegen: Tweeminutendebat Dutchbat-III (CD d.d. 08/06)
10
Toevoegen: Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces (Kamerstuk 32 813, nr. 716)
11
Toevoegen: Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)