Plenair debat : Debat over de Voorjaarsnota 2021

De vergadering is geweest

6 juli 2021
18:55 - 0:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorjaarsnota 2021

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2021

  Loading data
 3. 3

  Actualisering overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over een overzicht van budgettaire besluitvorming na Najaarsnota (Kamerstuk 35570-56)

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data