Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)

De vergadering is geweest

21 april 2021
16:15 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Landbouw- en Visserijraad 22 februari 2021 (Kamerstuk 21 501-32, nrs. 1277 en 1279)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data