Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Brieven regering:

9
AFVOEREN: Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten
10
AFVOEREN: Debat over de prijzen van geneesmiddelen
11
AFVOEREN: Debat over een inclusieve arbeidsmarkt
12
AFVOEREN: Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen