Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brief regering:

11
Opnieuw aan te houden moties

12
Het lid Wilders: debat met de oude verkenners over de ontstane situatie in de verkennende fase van de kabinetsformatie en het verzoek om de betreffende stukken te ontvangen

13
Inhandenstellingen