Plenair debat

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Huiselijk geweld/Kindermishandeling
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat