Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
Afvoeren: Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen
6
Afvoeren: Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland
7
Vervallen aangehouden moties

8
Correctie bij de stemming over motie-Van Esch c.s. (Kamerstuk 25 295, nr. 927)