Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Toevoegen: VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01)
6
Correctie bij stemming over de motie Van Gerven/Hijink (Kamerstuk 31 016, nr. 308)
7
Opnieuw aan te houden moties

10
Het lid Van Weyenberg (D66) Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over illegale handel in privégegevens van miljoenen Nederlanders uit coronasystemen van de GGD (Rtlnieuws.nl, 25 januari 2021)

11
Het lid Van Haga: verzoek uitbreiding spreektijd naar 5 minuten bij het debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven
12
Het lid Helder: verzoek het debat inzake de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35 528) deze week af te ronden
13
Het lid Van der Lee namens Van Ojik: vooraankondiging VSO JBZ-raad d.d. 28 en 29 januari (asiel en vreemdelingen onderwerpen), nog deze week te houden inclusief stemmingen