Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken 'coronabanen'

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het antwoord op de vraag of en in welke mate de uitkering voor levensonderhoud in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt

  Loading data
 3. 3

  Stukken Wob-verzoek totstandkoming NOW

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking ondersteuning cruciale sectoren met tijdelijke coronabanen

  Loading data
 6. 6

  Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de uitvoering over Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hardheidsclausule en diverse rechtmatigheidsaspecten

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over Tozo en grensondernemers

  Loading data
 9. 9

  Risicobeheersing TVL-subsidie

  Loading data
 10. 10

  Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data