Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Het volgende voorstel van wet:

3
Brieven regering:

6
Opnieuw aan te houden moties

7
Inhandenstelling

8
Correctie bij stemming over de motie Geurts/Harbers (35 600, nr. 30)
9
Correctie bij stemming over de motie Stoffer/Aukje de Vries (Kamerstuk 35 650, nr. 12);
10
Correctie bij stemming over de motie Kwint/Leijten (Kamerstuk 31 066, nr. 756)
11
Correctie bij stemming over motie Bisschop/Leijten (Kamerstuk 35 393, nr. 18)
13
Toevoegen: VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29628-994)
15
Het lid Alkaya: verzoek de gestelde feitelijke vragen van commissie Financiën over Ongekend Onrecht alsmede twee series schriftelijke vragen over de toeslagenaffaire van het lid Leijten uiterlijk vrijdag te beantwoorden (met het oog op het debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag)

16
Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Lockdown wordt met drie weken verlengd, steun uitgebreid’ (Nos.nl, 10 januari 2021)

17
Het lid Paternotte: verzoek de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Rechtsbescherming en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen bij het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (35228)