Plenair debat : Debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1)

De vergadering is geweest

16 december 2020
10:15 - 15:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Najaarsnota 2020

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie werkgroep Discontovoet

  Loading data
 3. 3

  Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2020

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 8. 8

  Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Buffers van huishoudens en bedrijven

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data