Plenair debat : Aansluitend aan de Wijziging van het Belastingplan 2021: STEMMINGEN (over de Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659) en over moties ingediend bij het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV)

De vergadering is geweest

10 december 2020
13:45 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Belastingplan 2021

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij de Wijziging van het Belastingplan 2021

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data