Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 december 2020
13:05 - 13:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 6. 6

  TOEVOEGEN: VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

 7. 7

  CORRECTIE bij stemmingen op 8 december 2020 over de motie-Belhaj (Kamerstuk 35 570-X, nr. 29)

 8. 8

  CORRECTIE bij stemmingen op 1 december jl. over de motie-Bisschop (Kamerstuk 35 570-VI, nr. 71)

 9. 9

  CORRECTIE bij stemmingen op 9 december jl. geacht te worden vóór het amendement Smeulders-Nijboer (Kamerstuk 35 570-VII, nr. 35)

 10. 10

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data