Plenair debat : VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs (AO d.d. 25/11)

De vergadering is geweest

1 december 2020
17:10 - 17:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data