Te behandelen zaken

1
Het volgende voorstel van wet:

2
Brieven regering:

8
TOEVOEGEN: Debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020
11
Het lid Tielen, voorzitter commissie FIN: verzoek 3 december te stemmen over de Wijziging van de Wet Vliegbelasting (35645)
12
Het lid Rog, voorzitter commissie SZW: verzoek 2 december te stemmen over de moties bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen (AO d.d. 01/12)