Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10), met als eerste spreker het lid Verhoeven (D66).
8
Opnieuw aanhouden moties

9
AFVOEREN: Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
10
AFVOEREN: Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
11
AFVOEREN: Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten
12
AFVOEREN: Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland